Príprava na další prieskum – krasová vyvieračka Zúgó (Hučiaca)

Boli sme oslovení, aby sme urobili potápačský prieskum v jaskyni Zúgó. Pre spoznanie podmienok v jaskyni, otázok logistiky a potenciálnych problémov, sme spravili akciu, na ktorej sme prešli až k miestu zanorenia. Skusmo sme transportovali každý jeden vak a v ňom suché obleky a pár drobností výstroja. V suchých oblekoch sme sa brodili vodou pri nástupe do sifónu.

Mimochodom, jaskyňa sa “preslávila” veľkou záchrannou akciou, na nájdenie a vyprostenie dvoch jaskynný potápačov pred niekoľkými rokmi. Našťastie všetko dobre dopadlo a analýzou príčin s oboma spelopotápčmi, som si opať rozšíril príklady na výuku jaskynného potápania a potencionálne ohrozenia a chyby, ktoré môžu nastať pri jaskynnom potápaní.

Peter Kubička