RESCUE 2013

Prvá pomoc, záchrana vo vode, širšie súvislosti záchrany a kontext pred a po nej, praktický nácvik a metodika, reálne ukážky preparátov, dýchanie do reálnych pľúc, rozborka anatomický častí (pľúca, srdce, pečen, priedušky, priedušnica, hrtan a i.), psychológia po nehode, … celkom fajn. Týchto vecí nie je nikdy dosť, predovšetkým pre tých čo organizujú akcie pri vode pre iných. Je lepšie byť pripravený ako prekvapený 🙂

Kvalitnou previerkou boli figuranti, ktorí neodpustili chybu pri záchrane a dali pocítiť každé zaváhanie. Z niektorých záchrancov sa stali sami utopení, keď dali príležitosť “panickému” správaniu sa topiaceho. Pri záchrane sme si vyskúšali rôzne formy a situácie záchrany.

Pre lepšie pochopenie ako to v človeku funguje nám na ukážku poslúžili reálne orgány. Mali sme tak možnosť vidieť nafukujúce sa pľúca núteným dýchaním a taktiež dýchať do reálnych zaintubovaných pľúc. Zároveň sme boli komentovaní odborníkom či spôsob a objem nádychu je správny. Je úplne iné dýchať a vidieť ako to funguje do reálnych pľúc, v porovnaní s umelou Ančou.

Na reálnych orgánoch a následou pitvou sa ukázalo zreteľne, prečo napríklad nie je možné vyliať vodu z pľúc. Niektoré veci človek pochopí až keď to vidí v reále a nie len na obrázkoch v 2D.

Report: http://trutnovinky.cz/index.php?gid=114553

Peter Kubička