TRUK

Nedávno som hladal niečo v archíve a našiel som film o ktorom si myslím, že bol jedným z prvých veľmi zaujímavých ucelených dokumentov o vrakovom potápaní, ktorý vznikol na Slovensku. Tak si ho trochu pripomeňme. Na filme som mal možnosť podielať sa odbornou spoluprácou.

Film Petra Gavoru o Operácii Hailstone v roku 1944 v lagúne Truk, pri ktorej bola americkými leteckými a námornými útokmi zničená japonská flotila a letectvo, ktoré sa v nej nachádzali. Dnes je lagúna Truk jednou z najväčších a najznámejších vrakových lokalít pre potápačov. Tento dokumentárny film zaznamenal niektoré vraky, ktoré sa tam nachádzajú a historické súvislosti tejto legendárnej udalosti. Dokument vyhral na Medzinárodnom festivale potápačských filmov vo Vysokých Tatrách v Tatranskej lomnici v roku 2004 prvú cenu.

Peter Kubička