KUBI – výuka pokročilého a technického potápania

Stručný prehľad zamerania, cieľov, tréningových štandardov, politiky kvality a procedúr.

Zameranie
Aktívnou a profesionálnou výukou produkovať potápačov, ktorí sú vedomostne kompetentný, trénovaný a bezpečný pre seba a svojich potápačských partnerov.

Ciele
Výuka a rozvoj teoretických a praktických vedomostí, zručností a schopnosti.

Filozofia výuky
Dobrým prístupom k zlepšovaniu po všetkých stránkach. Motto: Kvalita na prvom mieste. Lebo kto nevie konkurovať kvalitou, nezostáva mu nič iné len konkurovať cenou.

Typy kurzov:
– Bezkartičkový kurz
– Kartičkový kurz (certifikačný)

Štruktúra výuky
Úvod do témy/kurzu a prehľad obsahu
Formálne náležitosti
Všeobecné požiadavky
Výhody, nevýhod, odlišnosti
Súvisiaca fyzika a fyziológia
Teória predmetu
Technické vybavenie a manipulácia s výstrojom
Príprava na ponor
Predponorové procedúry
Realizácia ponoru
Komplexný a hĺbkový debrífing

Kontrola kvality
Evidencia
Videozáznam výuky
Riešenie sťažností
Kritické myslenie

Odmietnutie výuky
Na základe nedostatočných predpokladov alebo potencionálneho nebezpečenstva.

Štandardy a procedúry kurzov:
Cieľ kurzu, popis a jeho charakteristika
Štandardy kurzu
Špecifiká kurzu
Tréningové materiály
Akademický obsah: témy, teória, praktické cviky a potápačská prax
Požadované predpoklady pre vstup do kurzu a výstroj

Peter Kubička