Seminár – Potápačské nehody

V prvom rade by som chcel poďakovať organizátorovi Robovi Korimovi (Klub Aronnax) za nápad a realizáciu seminára.

Získavanie informácií o rizikách, krízových situáciách a nehodách je pre každého potápača a inštruktora potápania veľmi dôležité. Veľa krízových situácií vzniklo v dôsledku neuvedomenia si konania a potencionálneho rizika v danej chvíli.

Program seminára vyplnili prednášky prednášajúcich z ČR, SR, HU. Skvelou príležitosťou pre poslucháčov bolo, že získali pohľad na nehody pri potápaní z medicínskeho hľadiska (prof. MUDr. František Novomeský PhD./SR, MUDr. David Skoumal/ČR) a aj ako im predchádzať z pohľadu inštruktora, ktorý sa danej problematike dlhodobo venuje (Peter Kubička/SR). Analýza jednej jaskynnej nehody umožnila vidieť viacero aspektov daného problému z pohľadu skúseného jaskynného potápača a inštruktora (József Zelenák/HU). Súčasťou programu bola prezentácia vynikajúceho výcviku policajných jednotiek v ČR (Michal Piškula/ČR), ktorú žiaľ v SR nikto nerobí, a tá ktorá sa robí, je absolútne nedostatočná a v podstate len formálna. Nechcem ani domyslieť, čo by sa stalo, pokiaľ by na Slovensku vznikla vážna situácia pod vodou a bolo by ju treba riešiť. Keďže túto problematiku dobre poznám a viem, že neexistuje seriózna záchranná služba v SR pre prípad potápačských nehôd pod vodnou hladinou (hlboké a jaskynné potápanie). Je to zavinené ľahostajnosťou štátnych orgánov, na ktorú dlhodobo upozorňujem. Vždy to končí na téme chýbajúcich financií na výcvik.

Bol som požiadaný o prednášku a zvolil som si tému Minimalizácia rizík (60´). V prednáške som sa venoval okrem iného aj prevencii pred nehodami a ich krátkou analýzou. Dosť dlhú dobu učím kurzy krízových situácií a videl som rôzne zlyhania potápačov. Snažil som sa preniesť na prítomných poslucháčov svoje skúsenosti s predchádzaním nehôd a minimalizáciou rizík pri potápaní.

V rámci programu som mal aj dva krátke, informatívne, približne 15´ príspevky:
– Predstavenie projektu Phypode, potápačských meraní a experimentov v rámci tohoto projektu a možnosti participácie potápačov (Merania potápačov a potápačské experimenty pre projekt Phypode).
– Projekt potápania v opálovej bani Dubník Diving in Opal mine Dubnik Slovakia) a možnosti potápania v nej.

Bližšie informácie o seminári:
http://www.aronnax.sk/skola/kurzy/nehody.php

Peter Kubička