Potápačský výskum pre projekt Phypode

Nerád sa potápam len tak a vždy ma bavilo ak potápanie bolo spojené s konkrétnou činnosťou. Preto keď som bol začiatkom roka oslovený na spoluprácu a zabezpečenie potápačskej časti experimentov pre projekt Phypode, vedel som, že s tým bude spojených množstvo zaujímavých informácií a činností.

V roku 2013 sme v spolupráci s Mirom Rozložníkom a DIR-TEAM Slovensko zrealizovali niekoľko meraní potápačov v rámci experimentov pre projekt Phypode. Na základe získaných skúseností sme pripravili ku koncu roka (8.-10.11.2013) rozsiahlejšiu akciu, na ktorej sa podieľalo sedem potápačov (Peter Kubička, Martin Papala, Rastislav Danko, František Ondruš, Michal Ščepko, Štefan Mika, Mário Braniša, všetci SR), štyria výskumníci (Miroslav Rozložník PhD., SR, biológ/Phypode, Prof. MUDr. Radek Pudil, PhD., ČR, kardiológ/Fakultná nemocnica Hradec Králové, Frauke Tillmans, DE, fyziológ/Phypode, Yurii Tkachenko, anestéziológ, výskumník/Národné centrum hyperbarickej medicíny Gdynia PL) a dvaja asistenti (Mirek Studýnka ČR, Patrycja Rita PL).

Jednalo sa o experiment “Je vypočítaná END (TMX vs. Air) skutočne ekvivalentom?”. V rámci tohoto experimentu sa paralelne meralo a sledovalo niekoľko ďalších parametrov a meraní:
– Bdelosť a výkonnosť mozgu pred ponorom, počas ponoru a po ponore – pristroj Flicker a tri testovacie programy na PC a na experimentálnom potápačskom počítači
– Výkonnosť pľúcneho-respiračného systému – spirometria
– Výkonnosť srdca – sono srdca
– Hydratácia organizmu – moč
– Stresové markery – moč a sliny
– Dychový kondenzát – slúži na stanovenie poškodenia pľúc O2
– Psychometrické testy pod vodou – výkon a bdelosť mozgu
– Termosnímky chladnutia hlavy – termokamera
– Oxidatívne poškodenie mozgu, srdca a DNA – krv

Cieľom akcie bolo:
1) Na základe neinvazívnych meraní počas ponorov porovnať mozgové funkcie potápačov v END vypočítanej (TMX ponor) a reálnej (vzduch).
2) Objektívne ohodnotiť stresovú reakciu tela potápačov počas ponorov na TMX a vzduchu.
3) Ohodnotiť zmeny hydratácie organizmu počas ponorov na TMX a vzduchu.
4) Ohodnotiť vplyv ponorov na TMX a vzduchu na výkonnosť kardiovaskulárneho systému.
5) Ohodnotenie dekompresného stresu (bublín v krvnom obehu) počas ponorov na TMX a vzduchu.

Počas akcie bolo odobratých a nameraných niečo vyše tisíc hodnôt, z ktorých niektoré nám po následnej analýze poskytnú ďalšie dve-tri hodnoty. Preto nasledujú laboratórne spracovanie, počítačové vyhodnotenia a analýza. Aj keď ešte nemáme konkrétne výstupy z týchto analýz, už počas akcie sa nám ukázalo niekoľko veľmi zaujímavých vecí. Pre mňa ako inštruktora potápania, majú tieto poznatky nevyčísliteľnú hodnotu. Jednak si viem niektoré teórie v praxi overiť alebo vyvrátiť, získať množstvo informácií pre výuku, vidieť reálny obraz dejov a fyziologických pochodov, ktoré sú počas a po ponore. Keďže som meral obidve skupiny potápačov a riadil tieto ponory, tak som absolvoval opakované ponory.

Následne som bol opakovane meraný na ultrazvuku v 15 minútových intervaloch (absolvoval som 24 ultrazvukových meraní). Mal som možnosť vidieť na sebe a kolegoch prítomnosť bublín, ich dynamiku a ich množstvo v časovom slede a odstupom od ponoru.

Nakoľko organizačne bola akcia pomerne dosť náročná, podelili sme si s Mirom úlohy: Miro mal na starosti výskumnú časť (organizácia akcie, plánovanie meraní, experimenty, vybavenie, atď. ) a ja potápačskú (organizácia akcie, plánovanie ponorov, meranie potápačov, realizácia ponorov).

Aj keď nám počasie mierne neprialo a hlavne dážď nám znepríjemňoval pobyt, nálada bola výborná a celá akcia dopadla na jednotku. Celý bohatý naplánovaný program sme naplnili a dokonca aj v jednom smere rozšírili.

Detailná príprava z hľadiska materiálneho zabezpečenia sa nám osvedčila a mali sme vybudované dobré zázemie. Našli sme niekoľko detailov, ktoré do budúcnosti ešte vyladíme.

Mali sme k dispozícii množstvo vynikajúcich a výkonných prístrojov na meranie, z ktorých viaceré boli unikátne a existujú iba v niekoľkých exemplárov, nakoľko boli vyvinuté exkluzívne pre projekt Phypode.

Akcia bola medicínsky zabezpečená (dvaja lekári na mieste) s kompletným vybavením pre akútnu resuscitáciu a aktivovanou najbližšou hyperbarickou komorou. V projekte PHYPODE je zapojená aj organizácia DAN a rôzne lekárske zariadenia, odborní špecialisti a barokomory. O akcii boli vyrozumené všetky miestne úrady a autority.

Phypode je európsky medzinárodný projekt v rámci Maria Curie programu a podieľa sa na nom približne 30 výskumníkov zo 7 krajín EÚ a sveta, ktorý sa zaoberá patofyziológiou dekompresie.
Hlavnou náplňou projektu sú tieto oblasti:
1) štúdium procesu vzniku bublín v krvnom obehu počas dekompresie
2) výskum v oblasti prevencie vzniku a terapie dekompresnej choroby u potápačov
3) takisto sa zaoberá problematikou dlhodobého vplyvu potápania na ľudský organizmus, štúdiom kognitívnych funkcií mozgu u potápačov, problematikou vplyvu jednotlivých plynov na mozgové funkcie potápačov, problematikou saturačného a hĺbkového potápania.
Merania uskutočňuje tím vedcov z projektu Phyphode (http://www.phypode.org/) a taktiež sú nimi vyhodnocované. Výskum prebieha v laboratórnych a terénnych podmienkach.

Bližšie informácie o projekte Phypode:
http://www.phypode.org/

Peter Kubička