Filozofia mojej vyuky v kurzoch potápania

Ponúkam kompletné a ucelené portfólio kurzov technického potápania, na ktoré sa špecializujem. Ponuka vychádza z kurzov pre úplných začiatočníkov technického alebo pokročilého potápania, cez vysokopokročilých až po záujemcov stať sa inštruktorom technického potápania s garanciou najnovších teoretických poznatkov v potápaní a praktických cvičeniach pri výuke.

Svoju ponuku kurzov koncipujem ako centrum výuky pokročilého až veľmi pokročilého potápania. Portfólio vzdelávania je rozdelené medzi kurzy, prednášky, stretnutia, workshopy a cvičenia. Ponuka je určená pre tých, čo sa chcú potápať bezpečnejšie, lepšie, kvalitnejšie, plnohodnotnejšie a zábavnejšie. Nie vždy je to len o výstroji, konfigurácii, etike potápania a iných významoch. Je to hlavne o najdôležitejšom pravidle v potápaní: vychutnať si zábavu v potápaní a s priateľmi.
Peter Kubička

Moja základná filozofia by sa dala vyjadriť sloganom “Tam kde iní končia, my začíname.” Jednoducho povedané, staviam na pokračovaní v tom, čo sa v základných a mierne pokročilých kurzoch záujemci naučili. Okrem dodržania štandardov výcviku, odovzdávam dodatočné skúsenosti a poznatky z vlastného potápania. Potápaniu sa dá naučiť kdekoľvek, mojim cieľom je priniesť viac, t.j. nadstavbu nad tým. Kurzy sú certifikované IANTD (najstaršia a najväčšia celosvetová certifikačná agentúra pre technické potápanie).

V kurzoch aplikujem svoje skúsenosti od roku 1998, v ktorom som sa začal venovať technickému potápaniu a preto som bol pri zrode technického potápania na Slovensku. Zažil som “starú” dobu, kedy sa výstroj ladila pred každým ponorom, množstvo častí vystroja sa tuningovalo doma a ručne. Mal som možnosť prejsť začiatkami kedy prišlo GUE do Európy, postupný vývoj a súčasný stav kedy sa technické potápanie rozbehlo viacerými smermi. Takže som najdlhšie pôsobiaci inštruktor technického potápania na Slovensku.

Zameranie výuky a jej ciele:

 • Zameriavam sa len na pokročilých potápačov a technické potápanie
 • Základné kurzy nechávam ostatným potápačským školám
 • Na prvom mieste je bezpečnosť a dohovor s klientom na stupni náročnosti výuky
 • Cieľom je rozvoj potápačských schopností a zručností klientov
 • Najlepší sa môžu stať členom DIR-TEAM Slovensko a podieľať sa na projektoch

Ku každému kurzu pristupujem individuálne a preto je častokrát veľmi špecifický. Riadim sa metodikou výuky, že učiteľ môže pracovať s tým čo už študent vie a podľa toho prispôsobovať výuku. Preto na všetkých študentov automaticky neaplikujem jednotnú šablónu kurzu.

V prvom rade treba povedať, že moje kurzy sú vo väčšine prípadov iné ako ich robia iní inštruktori. Riadim sa heslom, že zvládnuť pobyt pod vodou učia iní, ja učím reálne potápať. Možno to znie sebavedomo, ale viem o čom hovorím a moje skúsenosti s tými čo prešli  kurzami mi jednoznačne dávajú túto spätnú väzbu. Až príliš často počujem od kurzistov jednu typickú vetu na mojich kurzoch (aj od dlhoročných potápačov a aj od inštruktorov potápania): “Myslel som, že niečo viem, ale zistil som že neviem prakticky nič”. Je to preto lebo ja sa na potápanie pozerám inak. Mojim cieľom nie sú desiatky či stovky okartičkovaných kurzistov. Mojim cieľom je ľudí naučiť potápať, ale tak, že im zmením myslenie a pohľad na potápanie. Vidieť veci v kontexte posúva potápača oveľa ďalej. Na to, aby som to dosiahol u kurzistu potrebujem, aby mal môj kurzista aspoň základy potápania. Pretože neučím základné kurzy alebo potápanie od úplného začiatku. To prenechávam ostatným potápačským školám. Nechcem míňať energiu na elementárne veci ako je vylievanie masky, obúvanie plutiev, montáž výstroja alebo ktorým otvorom sa oblieka oblek. Pre mňa je dôležité, aby môj kurzista tieto veci ovládal zo základných kurzov (OWD a AOWD). Môj čas a energiu si šetrím venujem rozvoju potápačských schopností za účelom vysokej miery bezpečnosti potápača a taktiež jeho excelentným potápačským zručnostiam. Toto ma napĺňa a toto robím rád spolu s tými, ktorí sa chcú potápať bezpečne a hlavne si potápanie chcú užiť. Predovšetkým pre zábavu a relax. Ale aj pre potápanie na náročných lokalitách (hĺbky, jaskyne, objavovanie, atď.). Preto sú mojimi klientmi aj mierne pokročilí rekreační potápači, ktorých cieľom je zvýšenie bezpečnosti, ale aj profesionáli, ktorí chcú posunúť svoje potápačské zručnosti ešte ďalej.

Môj prístup ku kurzom je jednoduchý: kvalitu výuky uprednostňujem nad kvantitou kurzistov. Za tie roky som zistil, že je možné za určité časové obdobie kvalitne naučiť iba určitý počet ľudí. U mňa je to celkovo maximálne 40 potápačov ročne vo všetkých kurzoch spolu (teda nie 40 v každom type kurzu). Tento počet neprekračujem, nakoľko je to potom už na úkor kvality. Mojim klientom sa venujem naplno a okrem toho mám množstvo svojich projektov v potápaní, ktoré chcem realizovať. Tieto projekty ma posúvajú ďalej v mojom rozvoji potápania a tak viem preniesť viac vedomosti, informácií a zručností na mojich kurzistov. Veľa času venujem svojmu ďalšiemu získavaniu informácii a učeniu sa (predovšetkým od tých najlepších na svete). Všetky tieto dôvody limitujú počet mojich kurzistov za rok. Kalendár má iba obmedzený počet dní a čas patrí medzi veci, ktoré sa nedajú prikúpiť. A preto tým, ktorí sa dostanú do niektorého z kurzov sa môžem maximálne venovať lebo som si na to vyhradil dostatočne veľký čas a preferujem kvalitu výuky a osobný prístup nad masovou účasťou. Aj keď mám najviac vycvičených technických potápačov na Slovensku (cca 200), je to dané množstvom rokov, ktoré sa tomu venujem a nie tým, že rýchlo a vo veľkých počtoch organizujem kurzy technického potápania. Do kurzov nikdy kurzistov nevolám, to je moja kľúčová zásada. Ku kurzu človek musí dospieť vlastným rozhodnutím a presvedčením.
Veľmi dôležitou súčasťou môjho prístupu k výuke je, že veľa premýšľam o tom ako učiť potápanie a nad jeho metodikou a princípmi výuky. Na učenie vedomostí využívam technológiu výuky, ktorá sa dá laicky vysvetliť: “Ako sa na to prišlo a prečo to funguje.“. Používam ju namiesto memorovania informácií. Ako príklad uvediem rozdielny prístup k tomu, čo sa dnes už stalo bežnou súčasťou kurzov – výuku počítania dekompresie z hlavy. Ja na rozdiel od iných neučím len matematiku počítania z hlavy, ale prečo to tak je, keďže ťažím z dlhoročných skúseností.

V čom vidím moju najväčšiu výhodu? V potápaní vidím viac ako iní. Nemám na mysli rybičky, faunu a flóru. Ide o to, že vidím súvislosti na ponore, vo výstroji, v technike a v myslení. Jednoducho povedané, tie veci čo robia potápača potápačom. A toto mi dáva výhodu ako inštruktorovi, že kurzistom veci hovorím v kontexte a v súvislostiach. Pomáham im tak vytvárať myšlienkové väzby a informačný strom tak, aby veci videli a chápali komplexne.

Plne si uvedomujem, že rola inštruktora je kľúčová pri výuke (tvoj inštruktor môže zabiť). Inštruktor môže nesprávnym prístupom, podaním informácii a nedostatočným pedagogickým postupom zapríčiniť, že potápač nemá dostatok informácií alebo má nesprávne návyky.

Je dôležité, aby inštruktor bol dostatočne vzdelaný, aby si neustále rozširoval vedomosti účasťou na akciách, meetingoch, podujatiach, kontaktami s kľúčovými ľudmi, ktorí posúvajú ďalej potápanie. A bol predovšetkým sám v pohode, nie aby sám mal tep 190 pri potápaní.

Veľmi dôkladne (a nepoznám medzi inštruktormi nikoho) sa zaoberám aj psychológiou potápania. Ako funguje mozog človeka, ako pod vodou a čo z toho vyplýva pre potápanie. Taktiež sa dlhodobo zaoberám pôsobením a fungovaním stresu v hlave a konaní potápača. Časť problematiky som opísal v nasledovnom článku: http://blog.kubi.sk/stres-a-potapanie/

Od roku 2000 vyvíjam techniku a výstroj pre potápanie. Táto moja obľúbená činnosť prerástla v roku 2003 do vývoja rôznych technických súčastí pre potápanie. V dnešnej dobe mám viacero úžitkových vzorov výrobkov a tieto celosvetovo predávam ako svoje produkty. Aj preto kurzy, v prípade záujmu, výrazne rozširujem o technickú a konštrukčnú stránku výstroja.

Peter Kubička

Všetky kurzy opieram o DIR štýl potápania o ktorom je všeobecne známe, že sa jedná v súčastnosti o najbezpečnejší a najkomplexnejší prístup k potápaniu. Avšak výuka je prispôsobená na danú výstroj potápača a nie je vyžadovaná zmena výstroja. V tomto prípade je cieľom preveriť schopnosť ovládať vlastnú výstroj a poukázať na najčastejšie chyby v konfigurácii výstroja a jeho používania. Vždy je prvoradým cieľom zvýšenie bezpečnosti potápania. Mojim cieľom je poukázať na výhody tohoto štýlu potápania, ale rozhodujúce smerovanie nechávam na kurzistu. Je na ňom akým štýlom a v ako konfigurovanej výstroji sa bude naďalej potápať.

V prípade, že si kurzista zvolí náročnejší spôsob výuky, prechádzame každý detail (konfigurácie, štýlu, procedúry, teórie, praxe, atď.) spôsobom – nie len ako, ale aj prečo práve takto. Aby pohyby a konanie malo hlavu a pätu, aby vedel kam siahnuť a aký pohyb urobiť v každej situácii.

Vždy som bol známy náročnosťou pri kurzoch. Posledné roky som však zmenil prístup a kurzistov delím na dve skupiny. Tých, ktorí chú a vyžadujú nekompromisný a tvrdý výcvik. T.j. maximálna náročnosť a opakovania kým sa problematika nezvládne dokonale. Avšak pokiaľ chce kurzista štandardný výcvik podľa výcvikových štandardov certifikačnej agentúry, netlačím na pílu a výcvik prebehne podľa týchto štandardov. V dnešnej dobe nie sú výrazne náročné kritériá a preto aj kurz je obsahovo teoreticky a prakticky zameraný na priemerného potápača. V minulosti som mal s týmito malými nárokmi problém a vyhýbal som sa takýmto kurzom. Dnes však vidím trend, že častokrát ľudia chcú dostať iba základnú sumu informácií a výcvik prispôsobiť voľnočasovému záujmu o potápanie. Preto zo štandardov nepoľavím, ale pri výcviku “netrápim” kurzistu vedomosťami a zručnosťami navyše, ak si to sám nevyžaduje.

Z hľadiska prístupu ku konfigurácii a pohybu pod vodou, vnímam efektivitu ako hlavné kritérium. Najefektívnejšie riešenia sú totiž najbezpečnejšie.

Čo sa týka riskovania a podobne. Preferujem kalkulovanú mieru rizika, kde vopred pre ponorom poznám slabé a silné miesta plánu (konfigurácia výstroja na ponor, priebeh ponoru, tímová súhra a role členov tímu, dekompresná stratégia, bottom gas manažment a výstupový gas manažment). Podľa týchto záchytných bodov potápač pozná kde ide v bezpečnej zóne, kde na hranici rizika a kde za hranicou kalkulovaného rizika. Významnou mierou znižovania rizika je rozpoznanie potencionálnych problémov a nebezpečných situácií. Iba tak im môžeme predchádzať a neísť na dlh, kedy problémy len odkladáme (vedome alebo nevedome) do budúcnosti a časom nás dobehnú.

Cieľom výuky je ukázať cestu a naprávať chyby. V rámci kurzu sa nedá všetko naučiť na 100% To sa dá až praxou. Musí byť vopred jasné, že iba prax robí majstrov. Preto žiadny kurz nedokáže potápača naučiť všetky zručnosti v optimálnej podobe. Tak ako v tenise, tréner nevie vložiť do tenistu správny úder. Ukazujem mu ako na to, odstraňuje jeho chyby a koriguje nesprávne pohyby. Ale kvalitný úder tenista získa až odohraním x-tisíc loptičiek pod vedením skúseného trénera. Jedno bez druhého nefunguje. Kurz je na to, aby kurzista spoznal cesty, možnosti, oblasti možného a realizovateľného, získal informácie a spoznal slepé cesty. Samotnou praxou po kurze sa stávajú nadobudnuté vedomosti a zručnosti fixnou súčasťou potápača.

Moju rolu pri výuke vnímam aj ako poslanie a cez hodnoty.

 • Moje poslanie vnímam ako cestu k poctivej výuke potápačov.

Moje hodnoty pri výuke sú:

 • otvorenosť
 • dôvera
 • spolupráca
 • pozitivita
 • orientácia na zákazníka
 • orientácia na spolupracovníkov
 • rast hodnoty kurzov a firmy

Atribúty exkluzivity výuky:

1) Komplexnosť

 • CAVE
 • TRIMIX
 • DPV
 • Rebreather
 • Expedície, akcie, projekty, podujatia, sprevádzanie

2) Mentorstvo

 • Dlhodobé vedenie a usmerňovanie klienta v potápaní
 • Správne časovanie kurzov v závislosti na schopnostiach
 • Pomoc pri nákupe a vylepšovaní výstroja
 • Plánovanie a sprevádzanie pri potápaní na rôznych lokalitách

Idea, ktorá ma vedie vo výuke:
Existuje technológia bezpečného potápania? Môže sa ju naučiť skoro každý?
Ja si myslím, že môže. Preto výuku a vzdelávanie chápem ako všestranný proces, kde sa vedomosti a zručnosti stretnú s vami potápačmi.Poznanie je základ pokroku. Preto viem, že ten kto prichádza na kurz sa chce niečo dozvedieť, aby sa zlepšil a urobil pokrok v tom čo vie doteraz. Tomu podriaďujem môj čas a vynakladám energiu pri kurze. Kurzy potápania nie sú mojim cieľom, mojim cieľom sú skúsení potápači.
Na druhej strane kurzista berie do úvahy, že mu môžem dať len kľúč k jeho lepším zručnostiam, informáciám a schopnostiam. Ale nemôžem mu pomôcť prejsť cestu ak je nedôsledný a má veľa výhovoriek. Taktiež nemôžem za neho prejsť tú cestu ja. Preto chcem iba, aby sa kurzista snažil tak ako ja.Jedno viem zaručiť, adrenalín, súťaživosť a ego u mňa nikdy nebude mať miesto. Ani v mojom správaní, ani ho neakceptujem u kurzistov. V potápaní je to rýchla cesta do vážnych problémov.Rekreačný potápač si vystačí s tým čo sa naučí v kurzoch, aj keď z toho polovicu zabudne. Technický potápač sa musí neustále vzdelávať, učiť a precvičovať svoje zručnosti. Rozdiel medzi technickým a rekreačným potápaní je v znalosti a nevyhnutnej znalosti riešiť situácie pod hladinou. Preto najväčší transfer skúseností z technického do rekreačného potápania je v oblasti zvýšenia bezpečnosti potápania.Začiatočnícke kurzy pre pokročilé a technické potápanie sú určené pre nadšencov potápania, ktorí sa chcú naučiť základy technického potápania, odstrániť nesprávne návyky a zlepšiť celkový potápačský prejav. Pokročilé kurzy sú určené pre pokročilých potápačov a sú zamerané na zdokonaľovanie potápačských zdatností, zručností, schopností a teoretických vedomostí.Najčastejšie sa potápači z hľadiska záujmu a vedomostí delia na skupiny:

 1. Chcem sa naučiť potápať
 2. Som začiatočník a chcem rozšíriť svoje schopnosti
 3. Som pokročilý a hľadám niečo viac
 4. Zaujímajú ma extrémy v potápaní a pod vodou

Prvú skupinu neučím, ako o tom píšem v tomto texte:
http://blog.kubi.sk/preco-neucim-rekreacne-potapanie/
Moja špecializácia je od druhej skupiny vyššie.

Výuka môže prebiehať aj v angličtine alebo ruštine. Väčšina mojich kurzistov pochádza zo Slovenska a ČR (skoro polovica), ale aj ďalších krajín (Polsko, Maďarsko, Rakúsko).

Mojou filozofiou je poskytovať individuálny a vysoko profesionálny prístup. Som držiteľ mnohých certifikácií (viaceré ako jediný na Slovensku) a absolvoval som množstvo akciií na doplnenie svojich vedomostí a neustále v tom pokračujem aj v súčasnosti. Preto u mňa nenájdete nízke ceny kurzov. Potápanie a jeho výuku mám naozaj veľmi rád, vážim si čas a moju prácu, ktorú robím naplno. Aj to je dôvod prečo moje kurzy nepatria medzi zľavnené. Nechcem konkurovať cenou, iba kvalitou a obsahom kurzu.

V prípade, že by ste mali akékoľvek otázky alebo nejasnosti, kľudne ma kontaktujte.

Peter Kubička
Inštruktor tréner č.: 633, International Association of Nitrox and Technical Divers (IANTD)
EANx Instructor Trainer, AEANx Instructor Trainer, Full Trimix Instructor Trainer, Trimix Gas Blender Instructor Trainer, EANx Gas Blender Instructor Trainer, Technical Instructor Trainer, Technical Cave Instructor Trainer, Technical Wreck Instructor Trainer, Advanced Cave Side Mount Instructor Trainer
Konzultant v oblasti potápania, technického potápania, bezpečnosti v potápaní, potápačských konfigurácií a výstroja.
http://blog.kubi.sk/kto-som-a-co-robim/

Kontakt: +421 905 108699, kubi@kubi.sk

KUBI techdiving school & prodiving equipment
Škola potápania špecializovaná na technické potápanie (jaskyne – ako jediná na Slovensku aj exploračné potápanie, trimix, krízové situácie, efektívny pohyb pod vodou). Poradenstvo, konzultácie, tréning, prednášky a školenia. Vývoj a testovanie potápačskej techniky. Prieskum objektov pod hladinou. Výskum fyziologických procesov potápačov, meranie a monitoring ľudského organizmu pri potápaní. Vzdelávania a certifikácia inštruktorov. Rozvoj potápačských schopností, zručností a návykov. Tréning v používaní potápačského výstroja. Výuka zmesového potápania. Školenia plnenia zmesí pre potápanie.
Škola vyznávajúca v prvom rade bezpečnosť, spoľahlivosť, zábavu a profesionalizmus.

Peter Kubička