Tri dni v tme a chlade – Opal Mine project

Ďalšie tri príjemné dni v tme a chlade 4º Celzia (vzduch aj voda).

Neustále pracujeme na vnútornom vybavení a nových lanách pre verejné trasy.
Cez víkend sme si opäť trochu mákli na Dubníku. Všetko ide podľa plánu a máme za sebou ďalší predĺžený pracovný víkend. Práce pokračujú a čas bol efektívne využitý na 100%. Skvele strávené tri dni.

Require Flash player

Čo je vlastne projekt opálové bane Dubník?
Ide o monitoring aktuálneho stavu, prieskum, mapovanie, dokumentáciu, prelaňovanie starých lán, oprava starého, prípadne likvidácia už nefunkčného alebo nebezpečného vybavenia, nové vybavenie zázemia pre potápačov, hľadáme nové cesty transportu, nové chodby pod vodou a i. Je to exkluzívna potápačská lokalita európskeho významu a robíme všetko pre jej bezpečný prieskum a potápanie v nej. Nejde nám len o to, aby sa tam pozreli ďalší potápači, ale predovšetkým máme komplexnejšiu víziu tohoto projektu. Je to asi najvýznamnejší potápačský projekt za posledné obdobie na Slovensku s presahom do zahraničia a zapojením viacerých osobností európskeho a svetového potápania. Je to dané zvláštnosťou lokality, jej históriou a obtiažnosťou prostredia predovšetkým z hľadiska potápania. Pre návštevníkov bude k dispozícii 2D a 3D mapa, videozáznam trasy pre oboznámenie sa s prostredím ešte pred ponorom z dôvodu dodržania najvyššieho štandardu bezpečnosti. Celá verejná trasa je vylanená 10 mm hrubým lanom s fixnými kotvami. Pre prieskum náročných chodieb a priestorov bude možné použiť iba RB prístroje z dôvodu vysokej kalivosti, ku ktorej prispievajú aj strhávané bubliny z OC prístrojov. Vstup bude pre potápačov s doloženými skúsenosťami v náročných prostrediach, certifikáciou minimálne Cave alebo Mine diver, potápačským poistením a zdravotným potvrdením o spôsobilosti na potápanie. Všetko v záujme o maximálnu bezpečnosť každého ponoru. Bezpečnostné smernice, organizačný poriadok a potápanie sú v súlade s banským zákonom, pravidlami a zásadami pre potápanie v uzatvorených prostrediach. Lokalita má na viacerých miestach nestabilné steny a viacero nebezpečných úsekov, preto k nej pristupujeme s najvyššou opatrnosťou a obozretnosťou a nič nepodceňujeme. Bezpečnosť a ohľaduplnosť k prostrediu sú u nás na prvom mieste.

Komentár pre vysvetlenie niektorých nejasností:
Na lokalite sa v minulosti potápalo. Pre rôzne právne spory, ktoré sa nás netýkajú a sú záležitosťou pôvodného a súčastného majiteľa práv na DP, sa objavujú rôzne osobné útoky na ktoré nemienim reagovať. Preto sa nedám zatiahnuť do trapných pokusov o nezmyselné diskusie. Keď nie sú argumenty, prídu primitívne osobné útoky, ktoré viac vypovedajú o tom kto ich robí ako o tom komu sú určené.
V roku 2012 ma oslovil nový majiteľ práv na DP, ktorý má skutočne seriózny záujem starať sa o túto lokalitu a v rámci nej by som mal vybudovať kvalitnú a po všetkých stránkach profesionálnu potápačskú lokalitu. Nie ako to bolo predtým, kde sa brali čierne peniaze za vstup bez dokladu, vodili potápači bez adekvátnych certifikácií, vylanenie bolo katastrofálne a bez akýchkoľvek pravidiel jaskynného a banského potápania.
Nový majiteľ oslovil aj človeka, ktorý tam pôsobil spolu s predchádzajúcim majiteľom a vodil potápačov na ponory. V rámci serióznosti, kontinuity a normálnych vzťahov. Ponuka bola odmietnutá. Taktiež ja som mu zavolal a informoval ho. Dostal som jednoznačné vyjadrenie, že z jeho strany nie je žiadny záujem o potápanie na Dubníku, už sa tam napotápal dosť a táto kapitola je pre neho uzatvorená. Nebude nijako spolupracovať so mnou, ale ani nebude nijako škodiť. Za pár dní však napísal trapný mail do potápačskej konferencie a kde napadol niektorých ľudí. Vtedy som pochopil, že nemá význam spoliehať sa na jeho serióznosť a sľuby. Potom sa to opakovalo ešte niekoľkokrát a vždy si našiel iné obete svojich útokov. Pri zatiaľ poslednom maile útočil aj na mňa. Je mi to jedno a osobne ma to vôbec nezaujíma. Moja práca je na základe riadnej dohody so súčasným majiteľom, ktorý sa správa nanajvýš korektne a seriózne. Jeho záujem je pracovať na obnovení tejto skvelej lokality po všetkých stránkach. Štandardné zmluvné vzťahy, legálna činnosť a vízia, oproti minulosti, kde sa diali podvody s európskymi fondmi (viď projekt pre Nórsky finančný mechanizmus v hodnote cca 550 tis. €, ktorý bol zrušený a vyšetruje sa). Naša činnosť je kvalitne zabezpečená, akcie sú riadne ohlásené, o práci je informovaná banská záchranná služba. V prípade, že by prišlo napríklad k uzatvoreniu vstupu počas našej práce v bani, bude volaná polícia s následnými právnymi krokmi, keďže vstup musí byť neustále voľný pre prípad nehody, privolanie záchranných zložiek a urýchlenému transportu.

Peter Kubička