Jazerná jaskyňa / Lake Cave

[SK] V dňoch 7.-8.9.2013 sa uskutočnila akcia Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS) v spoločnej spolupráci Speleoklubu Tisovec a Sekciou speleopotápania SSS.

Cieľom prieskumu bola významná jaskyňa Muránsko-Tisoveckého krasu z hľadiska hydrogeológie celej oblasti a vysokého potenciálu prepojení s ďalšími okolitými jaskyňami. Jazerná jaskyňa bola objavená v roku 1952 a dodnes z nej neexistuje žiadna mapa potápačského prieskumu. Existuje niekoľko pamäťových náčrtov a množstvo neznámych.

Na tejto akcii sa prvýkrát v histórii skúmalo malé jazero pod skalným mostom, ktoré sa vyznačuje extrémnou kalivosťou, nakoľko je v jaskyni všade prítomné blato a bahno.

V prieskume sme sa posunuli ďalej vo viacerých smeroch a akcia je hodnotená ako veľmi úspešná. Zaujímavosťou jaskyne je pulzujúca hladina v rozsahu cca trištvrte metra a záhadné bublanie v určitej fáze periódy vzostupu hladiny. Jav a miesto nikdy v histórii neboli zdokumentované a vždy to bola záhada, ktorá bola spojená s touto jaskyňou. Nám sa podarilo jav identifikovať a videozdokumentovať.

V tejto jaskyni je komplikovaný a náročný transport. S potápaním súvisí relatívne veľké množstvo materiálu pokiaľ sa má zachovať vysoká miera bezpečnosti a dobrý management priebehu akcie v súvislosti s potápaním. Všetok materiál, vrátane flaší (2ks 2×6 a 4ks S80) bol transportovaný prostredníctvom vakov KUBI S80, 2xS80 a 120L. Vaky boli kľúčovou zložkou transportu, mimoriadne sa osvedčili a výrazne zjednodušili transport materiálu.

Na akcii panovala skvelá atmosféra a aj keď bola fyzicky náročná, účastníci si ju užili.

V nasledujúcej fotogalérii sú fotografie z akcie. Niektoré fotografie nie sú úplne ostré a kvalitné, nakoľko pochádzajú z natočeného videa. Z akcie bude spracované video.

[ENG] The Slovak Speloelogical Society (SSS) in cooperation with Speleoklub Tisovec and Section of speleodiving Slovak speleological society held an event on the 7th and 8th of September 2013. The aim of the research was to investigate the cave system of the Muran-Tisovec. Its beauty is significant in terms of the hydrology of the entire region and its high potential of being connected to other surrounding caves. The lake cave was discovered in 1952 and until this day, there appears to be no evidence of diving exploration. There are several memory-based sketches and many unknown things.

For the first time in history this small lake under the rocky bridge was investigated. The lake is well known for its turbid water, as silt and mud are present in the cave.

We have moved the research forward in several directions and the event is evaluated as very successful. An interesting element of the cave is its pulsating surface, with an area of approximately three-quarters of a meter, as well as a mysterious bubbling in a certain phase of the surface elevation. This phenomenon and its location have never been documented and it had always been a mystery connected to this cave system. We were able to identify and video-record this phenomenon.

Transportation within the cave is rather complicated and difficult, requiring a relatively large amount of materials in order to maintain a high level of safety and good management throughout the event. All the materials, including diving bottles (2pcs 2×6 and 4pcs S80) were transported using the KUBI S80, 2x S80 and 120L bags. The bags proved to be extremely useful and significantly eased the transportation of materials.

Even though the event was physically challenging, a great atmosphere was present throughout and the attendees undoubtedly enjoyed it.

The photographs from the event are presented in the following photo gallery. However, some photos are not entirely clear and high in quality as they are extracts from the video-recording. A video of the event will be produced shortly.

Peter Kubička
kubi@kubi.sk

1 thought on “Jazerná jaskyňa / Lake Cave

  1. Pingback: Jazerná jaskyňa - Sekcia Speleopotapania SSS - SSS.sk - pracovná verzia

Comments are closed.