Videozáznamy Techmeeting 2015

Videozáznamy z prednášok Techmeeting-u 2015
Techmeeting 2015 VIDEOLECTURES REPLAY

Na tohotoročnom Techmeeting 2015 sme prvýkrát vyskúšali online prenos prednášok na internet

Do pilotného projektu som vybral prednášky z malej sály, ktoré, ako som sľúbil, si môžete teraz pozrieť aj zo záznamu. Vďaka spoločnosti B4B TECHNOLOGIES, ktorá online prenos a záznam spracovala, sú prednášky spracované do kapitol pre lepšiu orientáciu.

Podmienky a technické informácie

Každú prednášku si môžete pozrieť jedenkrát z ľubovoľného zariadenia s internetovým pripojením. Po začatí sledovania prednášky nereštartujte počítač ani internetový prehliadač. V prípade, že by ste tak urobili, stratili by ste prístup, nakoľko vysielanie je odštartované na konkrétnu IP adresu a spojenie s prehliadačom. Prednášku môžete ľubovoľne krát pozastaviť (Play/Pause), ale pozastavenie nemôže byť na viac ako 24 hodín. Taktiež je možné pohybovať sa v čase prednášky dopredu a dozadu ľubovoľne a bezlimitne.

Cena prístupu

Cena za prístup ku balíku všetkých prednášok: 49 € (účastník TM2015 má zvýhodnenú cenu 15 €) je viazaná na jednu IP adresu a sledovanie všetkých prednášok (každá prednáška jedno pozretie) počas 180 dní od zakúpenia prístupu.

Cena za prístup k jednej vybranej prednáške: 9 € je viazaná na jednu IP adresu a jedno pozretie počas 180 dní od zakúpenia prístupu.

Zakúpenie prístupu

Objednávku spravíte jednoducho zaslaním mailu na adresu TMreplay@kubicka.net. Do predmetu mailu napíšte: Objednavka. Do obsahu mailu napíšte či máte záujem o celý balík alebo o jednotlivé prednášky (uveďte ktoré). Pre získanie zvýhodnenej ceny za balík len pripomeňte, že ste boli účastníkom TM2015.

Postup po zaslaní objednávky

Na základe zaslaného mailu s objednávkou vám príde do 48 hodín spätný email s údajmi k platbe. Po obdržaní platby vám príde email s informáciou o obdržaní platby. Od tohto momentu sa vaša emailová adresa z ktorej ste zaslali objednávku dostane do systému a objednané prednášky vám budú prístupné. Po zvolení prednášky, ktorú si chcete pozrieť vyplníte vašu emailovú adresu do formuláru:
Zadat emailovu adresu

a obratom vám systém vygeneruje prístupový kód k prednáške, ktorý vám zašle na rovnaký email, ktorý ste zadali do políčka (musí sa zhodovať s emailom z ktorého bola poslaná objednávka). Tento obdržaný prístupový kód taktiež zadajte do toho formuláru a prednáška vám bude prístupná na pozretie 24 hodín (nesmiete reštartovať systém ani refrešnúť alebo reštartovať prehliadač, ale môžete prednášku pozastaviť a opätovne spustiť, prípadne posunúť ľubovoľné vred alebo vzad).

FAQ

 • Aký je rozdiel medzi balíkom a vybranou prednáškou?
  Pri zakúpení balíka si môžete pozrieť ľubovoľné prednášky z celého balíka dostupných prednášok (28 prednášok). Každú z nich jeden krát (s možnosťou zastavenia, pretočenia vpred alebo vzad). Pri zakúpení jednej vybranej prednášky získate k nej prístup na jedno pozretie (s možnosťou zastavenia, pretočenia vpred alebo vzad). Možnosť zakúpenia jednej prednášky má význam pre tých, ktorí neboli fyzicky prítomní na Techmeeting 2015, tzn. nemajú extra zvýhodnenú cenu za celý balík, a majú záujem iba o niektorú/niektoré z prednášok.
 • Prečo mám v cene iba jedno pozretie každej prednášky?
  Ide o rovnaký princíp ako keď sa fyzicky zúčastníte prednášky. Po zaplatení vstupného prednáška odozneje jedenkrát a prednášajúci ju nezopakuje. Avšak v prípade záznamu máte výhody pozastavenia, vrátenia sa v čase alebo posunu vpred. Taktiež by sa to dalo porovnať s filmom na ktorý idete do kina. Za jedno vstupné máte jedno pozretie filmu.
 • Ak mám zaplatený balík musím si pozrieť všetky prednášky naraz?
  Nie. Nastavili sme luxusný časový úsek 180 dní počas ktorého si môžete naplánovať voľný čas na nerušené pozretie prednášok. Prednášky nemusíte sledovať v jednom slede za sebou. Môžete si ich pozerať jednotlivo každú prednášku zvlášť kedykoľvek v ľubovoľný čas alebo deň (opäť pripomíname iba jedno pozretie každej prednášky s možnosťou pozastavenia prehrávania, pretočenia vpred alebo vzad). Každá pozretá prednáška sa vám zapíše ako pozretá a nemá vplyv na pozretie ostatných. Preto si ich môžete napríklad pozrieť v časovej schéme každá prednáška jeden deň alebo obdeň a podobne. Jednoducho kedykoľvek počas 180 si môžete ktorúkoľvek prednášku v ľubovoľnom poradí v celom balíku pozrieť jedenkrát bez odhlásenia systému alebo refreshu prehliadača (v prípade technických problémov viď ďalšia otázka).
 • Čo v prípade, že sa mi preruší internetové pripojenie alebo nastane technická závada na zariadení na ktorom sledujem prednášku?
  Počítame s tým, že môžu nastať technické problémy a preto ak nastanú, zašlite nám požiadavku o opätovné povolenie danej prednášky. Bez problémov vám opäť túto prednášku bezplatne sprístupníme. Urobiť tak môžete zaslaním emailu na TMreplay@kubicka.net. Do predmetu mailu napíšte: Nova IP adresa.
 • Kam sa mám obrátiť v prípade technických otázok alebo problémov?
  Urobiť tak môžete zaslaním emailu na TMreplay@kubicka.net. Do predmetu mailu napíšte: Technicky problem.
 • Môžem si prednášku zaznamenať na vlastné záznamové zariadenie?
  Nie. Prednášky sú duševné vlastníctvo ich autorov a právo uchovávať záznam má iba organizátor Techmeeting 2015. V prípade, že by sme prišli na porušenie týchto práv a vlastníctva budeme postupovať v zmysle platných zákonov. Preto sa z dôvodu ochrany do každého pozeraného videa skryte umiestni prístupový kód a emailová adresa objednávateľa. V prípade jeho stiahnutia a následného šírenia je možné identifikovať kto video stiahol a následne šíril.
 • Môžem záznam odvysielať pre viac divákov alebo poslucháčov?
  Nie. Zakúpením prístupu získavate možnosť sledovať prednášku súkromne a nie verejne. Je možné dohodnúť aj verejné odvysielanie (napr. v kluboch alebo rôznych potápačských akciách), ale v tomto prípade sa spojte s organizátorom Techmeeting 2015, kde si dohodnete podmienky a spôsob vysielania.

 

Videozáznamy prednášok:


1. Otvorenie / Opening Techmeeting 2015
Slávnostný príhovor, Organizačné informácie, Dvorana slávy, Ocenenia Techmeeting 2015
Welcoming the participants, Organisational information, Hall of Fame, Techmeeting 2015 Awards
1 Otvorenie

 

 


2. Andrzej KRUCZKOWSKI (PL)
Nová koncepcia architektúry elektroniky pri dizajnovaní rebreatheru. APECS 2.7A – [3.0] – ISCan 4.0
New concept of electronics architecture in rebreather design. APECS 2.7A – [3.0] – ISCan 4.0

2 KRUCZKOWSKI

 

 


3. Andrzej PALUCHA (PL)
T-Reb, klady a zápory vývoja sidemount rebreatheru
T-Reb, pros and cons of development of sidemount rebreatheru
3 PALUCHA

 

 


4. Przemysław KACPRZAK (PL)
rEvo monitorovací systém (rMS) – ako potápať dlhšie, bezpečnejšie, s detekciou porúch rEvo monitoring system (rMS) – how to dive longer, safer, error detection

4 KACPRZAK

 

 


5. Joanna NALEWAJKO (PL)
Parametre natronového vápna versus bezpečnosť rebreatherového potápania
Parameters of soda lime vs safety in diving on rebreather
5 NALEWAJKO

 

 


6. Assoc. Prof. Dr. Arne SIEBER (AT)
Snímanie O2 v rebreatheroch – multisenzorový koncept versus správna validácia
O2 sensing in rebreathers – multi sensor concept versus true validation

6 SIEBER

 

 


7. Břetislav VAISAR (CZE), P. REDKIEWICZ (PL)
Predstavenie nového prístroja X-CCR
Presentation of the new rebreather X-CCR
7 VAISAR

 

 


8. Jaromír PALEČEK (CZE)
Testovanie senzorov
Testing sensors

8 PALEČEK

 

 


9. Radek TEICHMANN (CZE)
Skúsenosti s SD RB SMIR 2 a Sidemount bailout k rebreatheru
Experience with SD RB SMIR 2 and Sidemount bailout for rebreather
9 TEICHMANN

 

 


10. Aleš PROCHÁSKA (CZE)
Princípy rebreatheru funkčného aj pri poruche
The principles of fault-tolerance rebreather

10 PROCHÁSKA

 

 


11. Milan AIS (CZE), Barbora MACHOVÁ (CZE)
Lovci pokladov alebo podvodná archeológia
Treasure hunters or underwater archeology
11 AIS

 

 


12. Gabriela GRÉZLOVÁ (CZE)
Pri statickej apnoe musíš bojovať o každú minútu
Static apnoe – you have to fight for each minute

12 GRÉZLOVÁ

 

 


13. Michal RIŠIAN (CZE, SVK)
Freediving na vlastny pohon – potapanie bez plutiev
Freediving on own power – diving without fins
13 RIŠIAN

 

 


14. MUDr. Ondřej FRANĚK (CZ)
Anatómia jednej potápačskej nehody
Anatomy of an diving accident

14 FRANĚK

 

 


15. Ivan DUŠENKO (SVK)
Freediver je v každom z nás
Freediver is in each of us
15 DUŠENKO

 

 


16. David ČANI (CZE)
Rizika & Bezpečnost ve Freedivingu / Spearfishingu
Risks & Safety in Freediving / spearfishing

16 ČANI

 

 


17. Prezentácia firmy URSUIT – Fabrizio TOSONI (IT)
17 TOSONI

 

 


18. Prezentácia firmy Svetlá pre potápanie – Peter VLÁČIL (CZE)
Profesionálne svietenie pod vodou a na súši
Professional lighting underwater and on land

18 VLÁČIL

 

 


19. Prezentácia firmy – Ivan HAVRÁNEK (CZE)
Sidemount systemy FLY pre prostredia Open Water a Overhead
Sidemount FLY for Open Water and Overhead
19 HAVRÁNEK

 

 


20. Peter KUBIČKA (SVK)
Stres a potápanie I.časť
Stress in diving I.part

20 KUBIČKA 1

 

 


21. Peter KUBIČKA (SVK)
Stres a potápanie II.časť
Stress in diving II.part
21 KUBIČKA 2

 

 


22. Peter KUBIČKA (SVK)
Stres a potápanie III.časť
Stress in diving III.part

22 KUBIČKA 3

 

 


23. Peter KUBIČKA (SVK)
Stres a potápanie IV.časť
Stress in diving IV.part
23 KUBIČKA 4

 

 


24. Prof. Dr. Alessandro MARRONI. M.D. (IT), Prof. Costantino BALESTRA, MSc, PhD (IT), Mgr. Miroslav ROZLOŽNÍK, PhD (SVK)
Kniha – Science of Diving: Things your instructor never told you
Book – Science of Diving: Things your instructor never told you
24 MARRONI

 

 


25. Tomáš SLÁDEK (CZE)
Dekompresné modelovanie krátkych hlbokých ponorov
Decompressiin model extension for short deep dives
25 SLÁDEK

 

 


26. MUDr. Ladislav BARATH (SVK)
Praktické rady otorinolaryngológa potápačom
Practical advice from an otorhinolaryngologist to divers
26 BARATH

 

 


27. MUDr. Steve Lichtag (CZE)
3D pod vodou – koniec srandy, všetko inak!
Underwater 3D – end to the jokes, everything’s different!
27 LICHTAG