Výpočet dekompresie z hlavy Ratio Deco priamo od autora

  • Možno ste niekedy počuli o možnosti počítať dekompresiu z hlavy počas ponoru
  • Možno vám to inštruktor na kurze vysvetľoval
  • Možno ste to čítali na webe

Teraz však máte jedinečnú možnosť na vlastné oči vidieť a uši počuť ako to celé je naozaj a do detailov. Od koho? Od toho kto vymyslel počítanie dekompresie z hlavy – legendárneho Andrewa Georgitsisa. Tento interaktívny seminár formou kurzu je na moje vyžiadanie, keďže som to nedávno videl v Budapešti a požiadal som Andrewa, aby si našiel čas a prišiel ho spraviť do Bratislavy. Obsah a nové informácie, ktoré v ňom zazneli ma prekvapili aj keď túto problematiku poznám od roku 2003. Množstvo info, ktoré Andrew odprezentoval sa nikde na webe a v manuáloch nenachádzajú. Aj keď technológiu výpočtu dekompresie z hlavy prebralo do výuky množstvo výukových systémov a inštruktorov, vždy to je len sprostredkovaná informácia, ktorá sa skôr podáva ako matematika výpočtu. Počuť to vysvetľovať priamo od Andrewa tomu dáva možnosť dozvedieť sa tie kľúčové detaily aj o pozadí ako to vzniklo, na čom je to založené a prečo je to práve tak ako to je.

Ak ste o tom nikdy nepočuli, možno vás bude zaujímať prečo výpočet dekompresie v potápačských počítačoch nie je dobrý (nehovorím že nebezpečný, ale určite neefektívny). A prečo to vlastne tak je? Aj to sa dozviete. A dozviete sa aj o bullshitoch, ktorými je zaplavený potápačský priemysel. Od koho iného povolanejšieho ako od človeka, ktorý udáva trend vo vývoji efektívnej a bezpečnej konfigurácie, od človeka, ktorý priniesol množstvo úplne nových pohľadov do potápania ako napríklad do pohybu pod vodou cúvanie, helikoptéru (efektívne otáčanie na mieste), ale taktiež dokonalú stabilitu a pojem trim.

Andrew Georgitisis – legenda rozvoja svetového potápania

Andrewa poznám od roku 2003 a od vtedy som pochopil, že na potápanie sa dá pozerať úplne inak. O tom ako ma to posunulo ďalej nemá zmysel písať, to môže reálne pochopiť iba človek, ktorý si cez to prešiel. Nedávno som však tento interaktívny seminár Ratio Deco videl a počul na vlastné oči. Počítanie dekompresie z hlavy ovládam od kedy Andrewa poznám, nakoľko nám to vtedy vysvetlil v rámci kurzu GUE TECH 2. Avšak to čo som videl teraz bol úplne iný level. Nie lenže Andrew priniesol množstvo nových informácií o ktorých som nikde predtým nečítal ani nepočul, ale táto 8 hodinová prednáška je koncipovaná ako prehľad toho ako to celé funguje v kontexte ostatných dekompresných (historických aj najnovších) teórií. Je to teoreticky rozobraté do detailov, prečo práve je to tak ako to je a to najpodstatnejšie, že počítanie z hlavy (Ratio Deco) nie je matematika, ale predovšetkým je za tým teória, prax a výskum. Matematika je len ten nástroj, ktorý je vo finále maximálne zjednodušený, aby to bolo možné použiť aj pod vodou, aj pre potápača, ktorý v matematike práve nevyniká. Celá matematika je obsahom cca 10 minút z celých 8 hodín. Je to proste tak zjednodušené, že snáď to už ani viac byť nemôže. Tie roky, ktoré tomu Andrew venuje z hľadiska vylepšovania a zjednodušenia prístupu potápačom sa na tom podpísali snáď k dokonalosti. A úplne šokujúce je jeho tzv. kaskádové deko, ktoré už je asi pre úplných matematických antitalentov. Samozrejme, že sa dá matematika počítania naučiť aj z hlavy, rozdiel je v tom, že bez dobrého informačného backgroundu, ju nevieme efektívne využiť a modifikovať. Jednoducho nechápeme pointu ako to funguje, ale poznáme len ovládanie procesu. Je to niečo ako užívateľ PC, ktorý vie kde kliknúť, ale v skutočnosti to nevie naplno využiť čo sa za tým skrýva a ako to prospeje bezpečnosti potápania – to je totiž hlavný cieľ Ratio Deco technológie.
Andrew Georgitsis - Ratio Deco

Andrew Georgitsis - Ratio Deco

Treba povedať, že existuje množstvo fám a nepresných informácií. Jednou z nich je, že Ratio Deco je len akási barlička alebo rezerva pre prípad, že zlyhá plánovanie pred ponorom. Absolútne to nie je tak. Ratio Deco je primárna stratégia plánovania dekompresie. Všetko ostatné (plánovanie cez software v PC, tabuľky, potápačské počítače) je len back-up Ratio Deca. Samozrejme ak sa mu rozumie a vie sa ho používať. Ale presne o tom je tento interaktívny seminár. Ratio Deco funguje pre hĺbky od hladiny do 180 m, pre otvorený okruh (OC), ale aj pre rebreather (SCR, CCR).

Andrew Georgitsis - Ratio Deco

Andrew Georgitsis - Ratio Deco

Dátum kurzu:
Nedeľa 19.7.2015 9.00 – 18.00 hod.
Obsah kurzu (súčasťou sú materiály pre každú kapitolu):
Úvod do Ratio Deco
– Ciele dekompresných stratégií
– Postupnosť krokov
Koncept mysliaceho potápača
– Všeobecný prístup
– Konzistencia
– Výuka zameraná na vytvorenie mysliaceho potápača
Dekompresia komplexne
– Teória a prax
– Faktory
– História problematiky dekompresného modelovania
– Analýza: Henry’s Law, Haldane, Bulhmann, VPM, RGBM
– Vývoj Deep Stop stratégie
– Porovnanie Bubble Mechanics vs. Dissolved Gas
– Efektivita kombinácie MB & DG
Dekompresné stratégie
– Tvorba decokrivky
– Manažment deep stops
– O2 komplexne
– Vysycovanie rozpusteného plynu
– Priemerovanie hĺbky ponoru
Minimum Deco
Núdzové dekompresné profily pre rekreačné ponory
Rekreačné nedekompresné profily
Ratio Deco pre rekreačné ponory
Ratio Deco pre rekre-tech ponory
Ratio Deco pre technické ponory
Ratio Deco pre Trimixové ponory
Ratio Deco pre pokročilé Trimixové ponory
Pokročilé profily – Kaskádové Ratio Deco
Tlmočenie a preklad:
Celý seminár bude perfektne profesionálne tlmočený do slovenčiny/češtiny. Na preklade sa budú podieľať MUDr. David Skoumal a Dr. Miroslav Rozložník, PhD. ktorí skvele ovládajú problematiku dekompresie z hľadiska medicíny a fyziológie. Takže to nebude tvrdý preklad od slova do slova bez významu viet. Ale podané už s dovysvetlením a významovo správne (čo býva častokrát problém tlmočníkov, ktorí síce ovládajú jazyk, ale neovládajú problematiku a tak veľakrát unikne pôvodný zmysel vety alebo myšlienky).

David Skoumal

David Skoumal je legenda českého technického potápania, ktorý stál pri jeho zrode, bývalý IANTD ITT, zakladateľ ASTD, lekár a potápačský inštruktor. Je jedným z najskúsenejších a najpovolanejších odborníkov na problematiku potápačskej medicíny a najmä dekompresnej choroby. David je súdnym znalcom v odbore Zdravotná problematika potápania, členom výkonného výboru Českej spoločnosti hyperbarickej a leteckej medicíny Českej lekárskej spoločnosti. Publikuje v odborných časopisoch, prednáša na odborných konferenciách a je autorom mnohých výcvikových manuálov a učebníc.

David Skoumal

Miro Rozložník

Miroslav Rozložník je vedec a inštruktor potápania zaoberajúci za potápačskou fyziológiou a hyperbarickou medicínou. V rokoch 2012-2014 bol členom vedeckého týmu PHYPODE (najväčší a najrozsiahlejší projekt EÚ pre výskum fyziológie dekompresie). V rámci výskumných aktivít sa zaoberá výskumom dekompresného stresu a experimentálnou hyperbarickou oxygenoterapiou. Je taktiež area manager DAN pre Slovensko.

Miro Rozložník
Miro Rozložník
Popis kurzu:
Ratio Deco kurz je pripravený pre štúdium, diskusiu, analýzu a pochopenie širokej škály existujúcich dekompresných modelov a ich pre a proti. Počas kurzu bude vývojovo predstavené ako modelovať a aplikovať to najlepšie z týchto stratégií pre jednotlivca. Ratio Deco je metodológia ktorá umožňuje potápačovi aplikovať existujúce modely do jednej komplexnej stratégie spôsobom “On-The-Fly” (počas priebehu ponoru, myslené aj modifikáciou počas ponoru). Ratio Deco nie je vedecký model alebo teória, je to aplikácia týchto teórií. Ratio Deco je modifikované a vyvíjané na základe obrovského množstva skúseností založenom na vedeckom prístupe a výskume.
Postup objasnenia princípov a fungovania Ratio Deco je založený na komplexnom vysvetlení histórie, podstaty a funkcionality jednotlivých dekompresných modelov a ako ich môžeme aplikovať do osobnej dekompresnej stratégie. Taktiež je kladený dôraz na pochopenie celkovej koncepcie bezpečnej dekompresie výstupu.
Komu je kurz určený:
– Rekreačným potápačom ktorí sa chcú potápať oveľa bezpečnejšie ako sa to učí bežne v kurzoch.
– Technickým potápačom ktorí chcú pochopiť komplexne problematiku dekompresie a tvoriť je pre seba bez nutnosti byť závislí a používania potápačských dekompresných počítačov.
– Inštruktorom rekreačného a technického potápania ktorí chcú detailne poznať problematiku dekompresie, dekompresných procedúr aby tak zvýšili kvalitu svojej výuky a dokázali svojim študentom lepšie vysvetliť ako funguje dekompresia.
– Potápačom na otvorených (OC), polouzatvorených (SCR) a uzatvorených okruhoch (CCR).
– Možnosť získať certifikáciu znamená uznanie kurzu dekoprocedúr pre ďalšie kurzy a pochopenie princípu ako to funguje lepšie ako to tí, ktorí kurzy dekoprocedúr vyučujú v iných systémoch.
Ciele kurzu:
– Rozvinúť u študentov praktické vedomosti a porozumenie súčastných a minulých dekompresných stratégií.
– Umožniť študentovi vytvoriť organizovaný a bezpečný plán pre dekompresiu bez primárneho spoliehania sa na potápačské dekompresné tabuľky, dekompresné software a potápačské dekompresné počítače.
– Vytvorenie mysliaceho “dekompresného” potápača, ktorý je schopný počas ponoru prispôsobovať zmeny profilu ponoru a jeho dekompresného výstupu.
Požiadavky na účastníka:
– minimálny vek 18 rokov
– minimálne OWD certifikácia
Rozsah kurzu:
– 8 hodín
Cena kurzu:
– 245 €
– obsahuje: 8 hodín výuky, kompletné materiály ku kurzu (10 ks) a náklady na organizáciu
Prihlásenie:
Emailom na peter@dir-team.sk alebo kubi@kubi.sk
Počet miest je limitovaný kapacitou miestnosti a z dôvodu, že sa jedná o interaktívnu formu semináru, nie iba prednášku.

 

Som presvedčený, že to bude mimoriadna udalosť a mílnik, ktorý sa zapíše do dejín potápania v našom regióne, nie len technického ale aj rekreačného. Nič podobné sa totiž tu ešte neuskutočnilo. Rozhodol som sa spojiť tri významné osobnosti v tejto oblasti, aby sa dosiahla maximálna kvalita podaných informácií, ktorá nie je možná v žiadnom klasickom potápačskom kurze. Každý z týchto troch pánov je absolútna špička v odbore a dať ich v jeden deň a na jednu tému spolu, som sa rozhodol z dôvodu mojej dlhodobej snahy o neustály špičkový rozvoj vzdelávania v potápaní.

 

Peter Kubička