Baltictech 2013

Medzinárodná konferencia technického potápania.
Návšteva National Center for Hyperbaric Medicine Gdynia.

Ako každoročne, aj tento rok veľmi zaujímavá akcia.

Okrem iného ma potešilo stretnutie s Kevinom Gurrom, ktorý sa podieľal na vzniku technického potápania v Európe a bol prvý inštruktor technického potápania mimo USA. Okrem množstva expedícií sa zúčastnil aj na expedícii na Britannic-u v 1997. Vyvinul niekoľko prelomových produktov pre technické potápanie (trimixový computer, rebreather a pod.). Čo dodať… legenda v technickom potápaní.

Nadviazaná spolupráca s GRALmarine a Light-for-me pre profesionálnu podporu UW osvetlovacej techniky pre filmovanie na našich projektoch.

Mal som viacero zaujímavých stretnutí a rozhovorov s výrobcami techniky a prednášajúcimi. Veľmi podnetná debata bola s Jarrodom Jablonskim na tému použitia dekompresných plynov. Na túto debatu nadviazala debata s Jacekom Kotom o používaní dekompresných plynov na liečenie dekompresných nehôd. Dekompresia a liečenie majú viaceré spoločné znaky a opäť ma to posunulo ďalej v chápaní problematiky dekompresie. Veľmi ma potešilo opätovné srdečné stretnutie s Philom Shortom a plánovanie spoločných akcií v roku 2014. Ďalej sme si s niekoľkými lídrami potápačských skupín v Európe dohodli spoluprácu a vzájomnú náštevu so spoločným potápaním na zaujímavých domovských lokalitách. Projekt nášho tímu v Dubnických opálových baniach tak dostane medzinárodný rozmer.

Skvelá prednáška od Jaceka Kota ukázala kompexnosť dekompresnej problematiky, ktorá pravdepodobne pokrýva aj ďalšie faktory ako sú nádychové odpory, teória pre hĺbkové skoky pred presunom na ďalšiu dekozastávku a i.

Zaujala ma taktiež prednáška Kevina Gurra na tému CCR a hlavne ich technické parametre, ktoré boli predmetom výskumu. Z nich hlavne veľmi zaujímavé výsledky vzťahu účinnosti absorbentu a hĺbky. Toto ma skutočne zaujalo a preto som si s ním po prednáške dal ešte debatu. Na zamyslenie je dosahovanie rôznych účinností od rôznych výrobcov v závislosti na geometrii sruberov.

Je zaujímavé koľko nových výrobcov a produktov je v oblasti trimixových potápačských computrov.

K príjemnej atmosfére prispelo aj to, že na konfere boli Yurii a Patrycja s ktorými sme ešte pred týždňom absolvovali potápačské experimenty na Attersee v rámci projektu Phypode.

S Metom sme si nenechali újsť ranný beh popri Baltskom mori s cieľom v Gdyňskom prístave.

Peter Kubička