Objav unikátneho javu pod vodou v slovenskej jaskyni

Dokument komplexne popisuje problematiku a súvislosti, ktoré sa viažu na tento mimoriadny objav. Život so sebou prináša rôzne momenty a situácie. Niekedy sa ocitnete na miestach a okamihoch, ktoré sú ojedinelé a mimoriadne. Veľké šťastie je, ak ste prvý, ktorý to uvidí, zažije. Mal som takéto šťastie a podarilo sa mi objaviť pod vodou nádherný prírodný úkaz v jaskyni, ktorá má krásne meno – Jazerná.

Nedávno prebehla na Facebook-ovom Fóre potápačov Slovenska debatka, či stojí za to potrápiť sa fyzicky v jaskyniach za potápaním. Niekedy vďaka tomu môžete vidieť veci, ktoré ešte nikto nikdy pred vami nevidel a tak vďaka potápaniu objaviť úplne nové veci. Toto video je o takomto objave unikátneho prírodného javu, ktorý si zatiaľ nevieme nijako vysvetliť prečo tam je, ako vzniká a prečo práve takto prebieha. Kamera nikdy nedokáže sprostredkovať dokonalý zážitok. A v tomto prípade to platí viacnásobne. Keď to vidíte naživo, tak máte husiu kožu na chrbte, zatajíte dych a neveríte ani svojim očiam čo to pred vami prebieha. Nejedná sa o malý priestor, ale zaberá to niekoľko X metrov štvorcových a máte pocit, že tá jaskyňa žije alebo to spôsobuje nejaká živá hmota, prípadne živý tvor. Fakt zvláštny, ale zároveň úžastný pocit.

Chcel by som sa veľmi poďakovať všetkým, ktorí pomáhali, spolupracovali alebo akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu. Predovšetkým chalanom z nášho tímu a Dušanovi Hutkovi, ktorý má na tom obrovskú zásluhu, keďže jeho neúnavnosť a veľké úsilie, vytvorili predpoklady na prieskum zatopenej časti tejto jaskyne.

Peter Kubička