Pracujeme ďalej …

SK: Finišujeme… Slovenské opálové bane môžu navštíviť už aj potápači.
ENG: We are finishing … a divers can visit Slovak Opal Mine.


SK: Spravili sme pre bezpečnosť viacero vecí, ale kľúčovou je osadenie hrubého fixného lana na pevné kotvy a jeho optimálne vedenie priestorom.

ENG: We did several things for security, but the key is putting gross fixed ropes to fixed anchors and optimum management of space.

SK: V prípade záujmu o potápanie v Slovenských opálových baniach (známych aj pod názvom “Dubník”) ma môžete kontaktovať, zaslaním emailu na peter@dir-team.sk a do predmetu správy uveďte “Slovenske opalove bane“.

ENG: If interested in diving in Slovak Opal Mine (also known as’ Dubnik “), you can contact me by sending an email to peter@dir-team.sk and in the subject line write” Slovak Opal Mines”.

Peter Kubička